logo

Mnoho razy a rozličným spôsobom hovoril Boh voľakedy otcom skrze prorokov, na sklonku týchto dní prehovoril k nám v Synovi (Pánovi Ježišovi Kristovi), ktorého ustanovil za dediča všetkého a Ním stvoril aj veky. Žid 1/1

štatistika Prihláste sa na svoj účet

Zabudli ste heslo?

Registrujte si nový účet.

Počet používateľov: 79

kviz Alebo si vyskúšajte kvíz

Ukážka s piatimi otázkami. Výsledky ukážky sa vám nezarátajú do štatistiky.

Vyskúšať
Toho, ktorý nepoznal hriech, urobil hriechom za nás, aby sme my boli v Ňom (v Pánovi Ježišovi Kristovi) spravodlivosťou pred Bohom.

2 Kor 5/21