logo

Ďakovať Ti budem celým srdcom, Pane môj, a oslavovať Tvoje meno naveky. Ž 86/12

štatistika Prihláste sa na svoj účet

Zabudli ste heslo?

Registrujte si nový účet.

Počet používateľov: 75

kviz Alebo si vyskúšajte kvíz

Ukážka s piatimi otázkami. Výsledky ukážky sa vám nezarátajú do štatistiky.

Vyskúšať
A vtedy každý, kto bude vzývať meno Pánovo, bude zachránený.

Sk 2/21