logo

Poďte, vráťme sa k Hospodinovi. On nás roztrhal, On nás aj uzdraví. On nás zbil, On nás aj obviaže. O dva dni nás oživí, na tretí deň dá nám povstať, aby sme žili pred Ním. Poznávajme, snažme sa poznať Hospodina! Jeho príchod je istý ako ranná zora; príde k nám ako dážď, ako jarný dážď, čo zavlažuje zem. Oz 6/1-3

štatistika Prihláste sa na svoj účet

Zabudli ste heslo?

Registrujte si nový účet.

Počet používateľov: 79

kviz Alebo si vyskúšajte kvíz

Ukážka s piatimi otázkami. Výsledky ukážky sa vám nezarátajú do štatistiky.

Vyskúšať
Ďakujte Hospodinovi, vzývajte Jeho meno! Hlásajte Jeho skutky medzi národmi! Spievajte a hrajte Mu! Rozprávajte o všetkých Jeho divných skutkoch! Chváľte sa Jeho svätým menom! Nech sa raduje srdce tých, čo Hospodina hľadajú! Dopytujte sa na Hospodina a na Jeho silu, hľadajte ustavične Jeho tvár!

Ž 105/1-4