logo

Posmievačom sa vysmieva, ale pokorným dáva milosť. Pr 3/34

štatistika Zaubdli ste heslo?

Inštrukcie pre resetovanie hesla

Na email pridelený Vašemu účtu vám pošleme inštrukcie na resetovanie hesla.

Hľadajte pokoj s každým človekom i posvätnosť, bez ktorej nikto neuvidí Pána!

Žid 12/14