logo

Lebo Boh neuprednostňuje nikoho. Rim 2/11

štatistika Zaubdli ste heslo?

Inštrukcie pre resetovanie hesla

Na email pridelený Vašemu účtu vám pošleme inštrukcie na resetovanie hesla.

Lebo odmena za hriech je smrť, ale Božím darom milosti je večný život v Kristovi Ježišovi, Pánovi našom.

Rim 6/23