logo

Milosť nášho Pána Ježiša Krista s vaším duchom, bratia. Amen. Gal 6/18

štatistika Zaubdli ste heslo?

Inštrukcie pre resetovanie hesla

Na email pridelený Vašemu účtu vám pošleme inštrukcie na resetovanie hesla.

A toto je svedectvo, že Boh nám dal večný život, a tento život je v Jeho Synovi. Kto má Syna, má život; kto nemá Syna Božieho, nemá život.

1 Jn 5/11-12