logo

Nezdráhaj sa trestať chlapca; nezomrie, keď ho vyšľaháš prútom. Ty ho vyšľaháš prútom, ale život mu zachrániš pred podsvetím. Pr 23/13-14

štatistika Zaubdli ste heslo?

Inštrukcie pre resetovanie hesla

Na email pridelený Vašemu účtu vám pošleme inštrukcie na resetovanie hesla.

Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa vzájomne milovali; ako som vás ja miloval, aby ste sa aj vy vzájomne milovali. Podľa toho poznajú všetci, že ste moji učeníci, keď sa budete vzájomne milovať.

Jn 13/34-35