logo

Deti, poslúchajte rodičov vo všetkom, lebo to je milé Pánovi. Kol 3/20

štatistika Registrácia


Pane, pane, otvor nám! Ale on odvetil: Veru vám hovorím, nepoznám vás! Preto bdejte, lebo nepoznáte dňa ani hodiny, [kedy príde Syn človeka].

Mt 25/11b-13