logo

Kto našiel ženu, našiel znamenitú vec a priazeň dostal od Hospodina. Pr 18/22

štatistika Registrácia


Lebo Boh neuprednostňuje nikoho.

Rim 2/11