logo

... v tvojom dome musím dnes zostať. A zostúpil rýchlo a prijal Ho s radosťou. Lk 19/5c-6

štatistika Registrácia


Ajhľa, ruka Hospodinova nie je prikrátka zachraňovať, a Jeho ucho nie je tak nedoslýchavé, aby nepočulo. Ale vaše neprávosti sa stali hrádzou medzi vami a vaším Bohom! Vaše hriechy zakryli Jeho tvár pred vami, takže nepočuje.

Iz 59/1-2