logo

Slovo o kríži je totiž bláznovstvom tým, čo hynú, ale nám, ktorí dosahujeme spasenie, je mocou Božou. 1 Kor 1/18

štatistika Registrácia


Kto žízni, nech príde! Kto chce, nech si naberie zadarmo vodu života!

Zj 22/17b