logo

A ak niekto nebol zapísaný v knihe života, zvrhli ho do ohnivého jazera. Zj 20/15

štatistika Registrácia


Riekol im Ježiš: Ja som chlieb života; kto prichádza ku mne, nikdy nebude lačnieť, a kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť.

Jn 6/35