logo

Osoba, ktorá hreší, zomrie! Ez 18/4c

štatistika Registrácia


Blahoslavený muž, ktorý vytrvá v pokúšaní, lebo keď sa osvedčil, prijme veniec života, ktorý zasľúbil (Pán) tým, čo Ho milujú.

Jk 1/12