logo

... v tvojom dome musím dnes zostať. A zostúpil rýchlo a prijal Ho s radosťou. Lk 19/5c-6

štatistika Registrácia


Preto ak je niekto v Kristovi, je nové stvorenie. Staré veci sa pominuli, a hľa, nastali nové.

2 Kor 5/17