logo

... a kto prichádza ku mne, nevyhodím ho; Jn 6/37b

štatistika Registrácia


Bázeň pred Hospodinom rozmnožuje dni, ale roky bezbožných sa krátia. Očakávanie spravodlivých prináša radosť, ale nádej bezbožných sa stratí. Cesta Hospodinova je hradom bezúhonnému, ale záhubou páchateľom neprávosti.

Pr 10/27-29