logo

Lebo kto by si chcel zachrániť život, stratí ho, ale kto by stratil život pre mňa a pre evanjelium, zachráni si ho. Veď čo osoží človeku, ak získa aj celý svet, ale utrpí škodu na svojej duši? Lebo čo môže dať človek ako protihodnotu na vykúpenie svojej duše? Mk 8/35-37

štatistika Registrácia


Videl som všetko, čo sa deje pod slnkom, a hľa - všetko to je márnosť a honba za vetrom.

Kaz 1/14