logo

Ale ja Tebe dôverujem, Hospodine. Hovorím: Ty si môj Boh! V Tvojej ruke sú moje časy, ... Ž 31/15-16a

štatistika Registrácia


Bázeň pred Hospodinom rozmnožuje dni, ale roky bezbožných sa krátia. Očakávanie spravodlivých prináša radosť, ale nádej bezbožných sa stratí. Cesta Hospodinova je hradom bezúhonnému, ale záhubou páchateľom neprávosti.

Pr 10/27-29