logo

Každý človek totiž, ktorý by vzýval meno Pánovo, bude spasený. Rim 10/13

štatistika Registrácia


Jemu (Kristovi), Kráľovi vekov, nesmrteľnému, neviditeľnému, jedinému [múdremu] Bohu česť a sláva naveky vekov. Amen.

1 Tim 1/17