logo

Nakoniec, radujte sa, bratia, zdokonaľujte sa, napomínajte sa, buďte jednomyseľní, zachovávajte pokoj a Boh lásky a pokoja bude s vami. 2Kor 13/11

štatistika Registrácia


A nieto spasenia v nikom inom (iba v Pánovi Ježišovi), lebo nebolo dané pre ľudí iné meno pod nebom, v ktorom by sme mali dôjsť spasenia.

Sk 4/12