logo

Posmievačom sa vysmieva, ale pokorným dáva milosť. Pr 3/34

kviz Kvíz - ukážka s piatimi otázkami

  1. Chcel Jozef prepustiť Máriu keď zistil, že je tehotná?

  2. Ježiš povedal: "Nijako neprisahajte."

  3. Povedali farizeji o Ježišovi: "Kniežaťom démonov vyháňa démonov."?

  4. Povedal Ježiš?: „Povstane mnoho falošných prorokov a zvedú mnohých.“

  5. Ježiš povedal: "Nikto nepláta _______ rúcho záplatou z ______ súkna;".

Pane, ku komu pôjdeme? Slová večného života máš

Jn 6/68