logo

Lebo Boh neuprednostňuje nikoho. Rim 2/11

kviz Kvíz - ukážka s piatimi otázkami

  1. Pokúšali farizeji Ježiša otázkou: "Či je dovolené prepustiť manželku pre akúkoľvek príčinu?"?

  2. Ktorý z apoštolov zradil Ježiša?

  3. Koľko pokolení bolo od Abraháma po Dávida?

  4. Ktorý z učeníkov kráčal s Ježišom po mori?

  5. Povedal anjel Pánov Jozefovi pohlavie dieťaťa, ktoré čakala Mária?

Preto aj môže dokonale spasiť tých, čo skrze Neho (Ježiša) pristupujú k Bohu, keďže vždy žije, aby sa prihováral za nich.

Žid 7/25