logo

Toho, ktorý nepoznal hriech, urobil hriechom za nás, aby sme my boli v Ňom (v Pánovi Ježišovi Kristovi) spravodlivosťou pred Bohom. 2 Kor 5/21

kviz Kvíz - ukážka s piatimi otázkami

  1. Povedal anjel Pánov Jozefovi pohlavie dieťaťa, ktoré čakala Mária?

  2. Posluhovali anjeli Ježišovi?

  3. Koho splodil Obéd?

  4. Každé kráľovstvo rozdvojené pustne.

  5. Poďakoval Pán Ježiš všetkým v chráme, ktorí predávali a kupovali za to, že sa zvýši majetok cirkvi?

Nech ťa požehná Hospodin a nech ťa ochraňuje! Nech rozjasní Hospodin svoju tvár nad tebou a nech ti je milostivý! Nech obráti Hospodin svoju tvár k tebe a nech ti udelí pokoj!

4M 6/24-26