logo

Veď nieto skryté, čo by nevyšlo najavo; a nieto tajné, čo by sa nevyzvedelo. Mt 10/26

kviz Kvíz - ukážka s piatimi otázkami

  1. Prišiel Ježiš zrušiť zákon?

  2. Prečo Ježiš nespravil mnoho divov vo svojej otčine?

  3. Sviecou tela je?

  4. Ak neodpúšťame ľuďom, ani nám Boh neodpustí.

  5. Ježiš povedal: "Nikto nepláta _______ rúcho záplatou z ______ súkna;".

Vyuč ma, Hospodine, svojej ceste: nech chodím v Tvojej pravde; na to mi sústreď myseľ, aby som sa bál Tvojho mena.

Ž 86/11