logo

Ako chcete, aby ľudia činili vám, tak aj vy čiňte im. Keď milujete tých, ktorí vás milujú, čo to za milosť? Veď aj hriešnici milujú tých, čo ich milujú. Keď budete dobre činiť tým, ktorí vám dobre činia, čo to za milosť? Veď to isté robia aj hriešnici. Lk 6/31-33

kviz Kvíz - ukážka s piatimi otázkami

  1. Aký nápis mal Pán Ježiš nad pod nohami, keď bol ukrižovaný?

  2. Rozniesla sa povesť o Ježišovi v celej Sýrii?

  3. Kázal Ježiš:"Pokánie čiňte, lebo sa priblížilo kráľovstvo nebeské."?

  4. Koľkokrát zaprel Peter Pána Ježiša, keď bol Pán Ježiš vypočúvaný?

  5. Koľko blahoslavenstiev sa spomína v Matúšovi 5. kapitole?

Lebo milosťou ste spasení skrze vieru. A to nie sami zo seba; je to dar Boží; nie zo skutkov, aby sa nikto nechválil.

Ef 2/8-9