logo

... ale ospravedlňovaní sú zadarmo z Jeho milosti skrze vykúpenie v Kristovi Ježišovi Rim 3/24

kviz Kvíz - ukážka s piatimi otázkami

  1. Kam odišiel Jozef s Máriou keď Herodes hľadal dieťatko aby ho zahubil?

  2. Po hode veľkonočného baránka, zahrali učeníci divadlo o narodení Pána Ježiša?

  3. Čo sa stane s tým čo zabije?

  4. Povedal Ježiš: "Nepotrebujú lekára zdraví ale chorí." ?

  5. Je tento výrok pravdivý?: „... vzal kalich, dobrorečil, dal im a riekol: Jedzte všetci z neho! Lebo toto je moja krv zmluvy, ktorá sa vylieva za mnohých na odpustenie hriechov.“

V tom je láska, že nie my sme milovali Boha, ale že On miloval nás a poslal svojho Syna ako obeť zmierenia za naše hriechy.

1 Jn 4/10