logo

A to je večný život, aby poznali Teba, jediného pravého Boha, a ktorého si poslal, Ježiša Krista. Jn 17/3

kviz Kvíz - ukážka s piatimi otázkami

  1. Nieto skryté, čo by nevyšlo najavo, a nieto tajné, čo by sa nevyzvedelo.

  2. Mudrci od západu sa prišli do Jeruzalema pýtať kde je ten narodený kráľ židovský.

  3. Hovorili sadukaji, že nieto zmŕtvychvstania?

  4. Čo má človek spraviť ak ho zvádza pravé oko?

  5. Priestranná _ _ _ _ a _ _ _ _ cesta vedie do zahnynutia.

Ako chcete, aby ľudia činili vám, tak aj vy čiňte im. Keď milujete tých, ktorí vás milujú, čo to za milosť? Veď aj hriešnici milujú tých, čo ich milujú. Keď budete dobre činiť tým, ktorí vám dobre činia, čo to za milosť? Veď to isté robia aj hriešnici.

Lk 6/31-33