logo

Kto verí v Syna, má večný život, kto však neposlúcha Syna, neuvidí život, ale hnev Boží zostáva na ňom. Jn 3/36

kviz Kvíz - ukážka s piatimi otázkami

  1. Je tento výrok pravdivý?: „... vzal kalich, dobrorečil, dal im a riekol: Pite všetci z neho! Lebo toto je moja krv zmluvy, ktorá sa vylieva za mnohých na odpustenie hriechov.“

  2. Býval Ježiš aj v Kafarnaume?

  3. Pokúšal diabol Ježiša Krista?

  4. Prišiel Ježiš aj do krajiny Gadarénov?

  5. Povedal Ježiš: "Nepotrebujú lekára chorí ale zdraví." ?

Ako chcete, aby ľudia činili vám, tak aj vy čiňte im. Keď milujete tých, ktorí vás milujú, čo to za milosť? Veď aj hriešnici milujú tých, čo ich milujú. Keď budete dobre činiť tým, ktorí vám dobre činia, čo to za milosť? Veď to isté robia aj hriešnici.

Lk 6/31-33