logo

Nemilujte svet, ani to, čo je vo svete. Ak niekto miluje svet, nieto v ňom lásky k Otcovi. Lebo čokoľvek je vo svete, žiadosť tela, žiadosť očí a pýcha života, nie je z Otca, ale je zo sveta. Svet však hynie, aj jeho žiadosť (hynie), ale ten, kto koná Božiu vôľu, zostáva naveky. 1 Jn 2/15-17

kviz Kvíz - ukážka s piatimi otázkami

  1. Pľuvol niekedy niekto na Pána Ježiša?

  2. Kto by zaprel Ježiša pred ľudmi, toho zaprie Ježiš pred svojím Otcom.

  3. Ako sa volal väzeň, ktorého si ľud vybral, aby ho Pilát prepustil na miesto Pána Ježiša?

  4. Povedal Ježiš?: „Povstane mnoho falošných prorokov a zvedú mnohých.“

  5. Tvrdil Pán Ježiš, že: „Ja som s vami po všetky dni, až do konca sveta.“?

Veď ja sa nehanbím za evanjelium (Kristovo): lebo mocou Božou je ono na spasenie každému veriacemu, ...

Rim 1/16