logo

... aby On bol spravodlivý a ospravedlnil toho, kto verí v Ježiša. Rim 3/26b

kviz Kvíz - ukážka s piatimi otázkami

  1. Aké je prvé a veľké prikázanie, ktoré povedal Pán Ježiš?

  2. Ako sa volá Ježišova matka?

  3. Riekol Ježiš túto vetu?:"A mnohí prví budú poslední a poslední prví"

  4. Nie samým chlebom bude človek žiť ale každým slovom, ktoré vychádza z úst _ _ _ _ _.

  5. Kto niesol Ježišov kríž?

Ó, keby si v takýto deň poznalo aj ty, čo [ti] je ku pokoju; ...

Lk 19/42b