logo

Raduj sa v Hospodinovi a dá ti, po čom ti srdce túži. Uvaľ na Hospodina svoju cestu, dúfaj v Neho a On vykoná. Ž 37/4-5

kviz Kvíz - ukážka s piatimi otázkami

  1. Keď dávate almužnu, máte o tom všetkým povedať?

  2. Na ktorej svetovej strane videli mudrci hviezdu keď išli za Ježišom?

  3. Kto miluje otca alebo matku menej ako mňa, nie je ma hoden.

  4. Povedal Ježiš: "Nepotrebujú lekára zdraví ale chorí." ?

  5. Kto vojde do kráľovstva nebeského?

Kto verí v Syna, má večný život, kto však neposlúcha Syna, neuvidí život, ale hnev Boží zostáva na ňom.

Jn 3/36