logo

Zmierte sa s Bohom! 2 Kor 5/20d

sk cz

Úspešnosť kvízov

štatistika
Map version: 1.0.2 Copyright (c) 2014 Highsoft AS, Based on data from Natural Earth http://www.naturalearthdata.com Czech Republic Czech Republic 5 Cz. Rep. Eastern Europe 23424810 Europe & Central Asia CZE CZ Europe Europe cz CR 9 CZ.SK Prag |Hlavní m?sto Praha 20070472 NULL EZ11 NULL Prague Czech Republic Region NULL 14.4487 Prague 50.0647 Hlavni mesto Praha, CZ, Czech Republic Kraj 0.52 0.47 cz-2293 PR 6 CZ. Ústí nad Labem Region, Ústecký kraj 20070499 NULL NULL NULL Ústecký Czech Republic Region NULL 13.8424 Ústecký 50.4996 Ã?stecký, CZ, Czech Republic Kraj 0.54 0.54 cz-6303 ÚS 6 CZ. Plze? Region, Plze?ský kraj 20070501 NULL NULL NULL Plze?ský Czech Republic Region NULL 13.2001 Plze?ský 49.6458 PlzeÅ?ský, CZ, Czech Republic Kraj 0.53 0.45 cz-6304 PL 6 CZ. South Moravian Region, Jihomoravský kraj 20070503 NULL NULL NULL Jihomoravský Czech Republic Region NULL 16.7484 Jihomoravský 49.1054 Jihomoravský, CZ, Czech Republic Kraj 0.53 0.60 cz-6305 JI 6 CZ. Zlín Region, Zlínský kraj 20070469 NULL NULL NULL Zlínský Czech Republic Region NULL 17.7745 Zlínský 49.1837 Zlínský, CZ, Czech Republic Kraj 0.44 0.54 cz-6306 ZL 6 CZ. Olomouc Region, Olomoucký kraj 20070470 NULL NULL NULL Olomoucký Czech Republic Region NULL 17.1244 Olomoucký 49.6928 Olomoucký, CZ, Czech Republic Kraj 0.47 0.75 cz-6307 OL 6 CZ. Pardubice Region, Pardubický kraj 20070465 NULL NULL NULL Pardubický Czech Republic Region NULL 16.2784 Pardubický 49.8651 Pardubický, CZ, Czech Republic Kraj 0.53 0.56 cz-6308 PA 6 CZ.KK Carlsbad| Karlovy Vary 20070500 NULL EZ09 KK Karlovarský Czech Republic Region NULL 12.7286 Karlovarský 50.1601 Karlovarský, CZ, Czech Republic Kraj 0.53 0.51 cz-kk KK 6 CZ.CK Budweis|Budejovický|Ceskobudejovický|South Bohemian 20070502 NULL EZ01 CK Jiho?eský Czech Republic Region NULL 14.5598 Jiho?eský 49.0726 Jiho?eský, CZ, Czech Republic Kraj 0.41 0.45 cz-ck CK 6 CZ.JK Iglau|Jihlavský|Vysocina|Vyso?ina 20070467 NULL EZ02 JK Vyso?ina Czech Republic Region NULL 15.7721 Vyso?ina 49.4088 Vyso?ina, CZ, Czech Republic Kraj 0.54 0.52 cz-jk JK 6 CZ.SK Central Bohemian 20070468 NULL EZ05 SK St?edo?eský Czech Republic Region NULL 14.4559 St?edo?eský 49.7498 StÅ?edo?eský, CZ, Czech Republic Kraj 0.72 0.57 cz-sk SK 6 CZ.LK Reichenberg| Liberec 20070498 NULL EZ03 LK Liberecký Czech Republic Region NULL 14.9186 Liberecký 50.7339 Liberecký, CZ, Czech Republic Kraj 0.39 0.56 cz-lk LK 6 CZ.HK Königsgrätz| Hradec Králové 20070466 NULL EZ07 HK Královéhradecký Czech Republic Region NULL 15.8838 Královéhradecký 50.3723 Královéhradecký, CZ, Czech Republic Kraj 0.40 0.55 cz-hk HK 6 CZ.VK Mährisch-Ostrau|Mähren|Morava|Moravie|Mor via|Moravskoslezský|Ostravský| Moravian-Silesian 20070471 NULL PL04 VK Moravskoslezský Czech Republic Region NULL 17.9683 Moravskoslezský 49.7687 Moravskoslezský, CZ, Czech Republic Kraj 0.51 0.59 cz-vk VK

Pamätaj: štatistika VIERA sa nerovná VEDOMOSTIAM


(okres, dobré odpovede, zlé odpovede, celkový počet zodpovedaných otázok)

Kto miluje svoj život, stratí ho, a kto nenávidí svoj život na tomto svete, zachová ho pre večný život.

Jn 12/25