logo

Lebo kto by si chcel zachrániť život, stratí ho, ale kto by stratil život pre mňa a pre evanjelium, zachráni si ho. Veď čo osoží človeku, ak získa aj celý svet, ale utrpí škodu na svojej duši? Lebo čo môže dať človek ako protihodnotu na vykúpenie svojej duše? Mk 8/35-37

sk cz

Úspešnosť kvízov

štatistika
Map version: 1.0.2 Copyright (c) 2014 Highsoft AS, Based on data from Natural Earth http://www.naturalearthdata.com Czech Republic Czech Republic 5 Cz. Rep. Eastern Europe 23424810 Europe & Central Asia CZE CZ Europe Europe cz CR 9 CZ.SK Prag |Hlavní m?sto Praha 20070472 NULL EZ11 NULL Prague Czech Republic Region NULL 14.4487 Prague 50.0647 Hlavni mesto Praha, CZ, Czech Republic Kraj 0.52 0.47 cz-2293 PR 6 CZ. Ústí nad Labem Region, Ústecký kraj 20070499 NULL NULL NULL Ústecký Czech Republic Region NULL 13.8424 Ústecký 50.4996 Ã?stecký, CZ, Czech Republic Kraj 0.54 0.54 cz-6303 ÚS 6 CZ. Plze? Region, Plze?ský kraj 20070501 NULL NULL NULL Plze?ský Czech Republic Region NULL 13.2001 Plze?ský 49.6458 PlzeÅ?ský, CZ, Czech Republic Kraj 0.53 0.45 cz-6304 PL 6 CZ. South Moravian Region, Jihomoravský kraj 20070503 NULL NULL NULL Jihomoravský Czech Republic Region NULL 16.7484 Jihomoravský 49.1054 Jihomoravský, CZ, Czech Republic Kraj 0.53 0.60 cz-6305 JI 6 CZ. Zlín Region, Zlínský kraj 20070469 NULL NULL NULL Zlínský Czech Republic Region NULL 17.7745 Zlínský 49.1837 Zlínský, CZ, Czech Republic Kraj 0.44 0.54 cz-6306 ZL 6 CZ. Olomouc Region, Olomoucký kraj 20070470 NULL NULL NULL Olomoucký Czech Republic Region NULL 17.1244 Olomoucký 49.6928 Olomoucký, CZ, Czech Republic Kraj 0.47 0.75 cz-6307 OL 6 CZ. Pardubice Region, Pardubický kraj 20070465 NULL NULL NULL Pardubický Czech Republic Region NULL 16.2784 Pardubický 49.8651 Pardubický, CZ, Czech Republic Kraj 0.53 0.56 cz-6308 PA 6 CZ.KK Carlsbad| Karlovy Vary 20070500 NULL EZ09 KK Karlovarský Czech Republic Region NULL 12.7286 Karlovarský 50.1601 Karlovarský, CZ, Czech Republic Kraj 0.53 0.51 cz-kk KK 6 CZ.CK Budweis|Budejovický|Ceskobudejovický|South Bohemian 20070502 NULL EZ01 CK Jiho?eský Czech Republic Region NULL 14.5598 Jiho?eský 49.0726 Jiho?eský, CZ, Czech Republic Kraj 0.41 0.45 cz-ck CK 6 CZ.JK Iglau|Jihlavský|Vysocina|Vyso?ina 20070467 NULL EZ02 JK Vyso?ina Czech Republic Region NULL 15.7721 Vyso?ina 49.4088 Vyso?ina, CZ, Czech Republic Kraj 0.54 0.52 cz-jk JK 6 CZ.SK Central Bohemian 20070468 NULL EZ05 SK St?edo?eský Czech Republic Region NULL 14.4559 St?edo?eský 49.7498 StÅ?edo?eský, CZ, Czech Republic Kraj 0.72 0.57 cz-sk SK 6 CZ.LK Reichenberg| Liberec 20070498 NULL EZ03 LK Liberecký Czech Republic Region NULL 14.9186 Liberecký 50.7339 Liberecký, CZ, Czech Republic Kraj 0.39 0.56 cz-lk LK 6 CZ.HK Königsgrätz| Hradec Králové 20070466 NULL EZ07 HK Královéhradecký Czech Republic Region NULL 15.8838 Královéhradecký 50.3723 Královéhradecký, CZ, Czech Republic Kraj 0.40 0.55 cz-hk HK 6 CZ.VK Mährisch-Ostrau|Mähren|Morava|Moravie|Mor via|Moravskoslezský|Ostravský| Moravian-Silesian 20070471 NULL PL04 VK Moravskoslezský Czech Republic Region NULL 17.9683 Moravskoslezský 49.7687 Moravskoslezský, CZ, Czech Republic Kraj 0.51 0.59 cz-vk VK

Pamätaj: štatistika VIERA sa nerovná VEDOMOSTIAM


(okres, dobré odpovede, zlé odpovede, celkový počet zodpovedaných otázok)

Ježiš mu odpovedal: Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí znova, nemôže uzrieť kráľovstvo Božie.

Jn 3/3