logo

A to je večný život, aby poznali Teba, jediného pravého Boha, a ktorého si poslal, Ježiša Krista. Jn 17/3

štatistika Prihláste sa na svoj účet

Zabudli ste heslo?

Registrujte si nový účet.

Počet používateľov: 79

kviz Alebo si vyskúšajte kvíz

Ukážka s piatimi otázkami. Výsledky ukážky sa vám nezarátajú do štatistiky.

Vyskúšať
Ďakovať Ti budem celým srdcom, Pane môj, a oslavovať Tvoje meno naveky.

Ž 86/12