logo

Ďakovať Ti budem celým srdcom, Pane môj, a oslavovať Tvoje meno naveky. Ž 86/12

štatistika Prihláste sa na svoj účet

Zabudli ste heslo?

Registrujte si nový účet.

Počet používateľov: 79

kviz Alebo si vyskúšajte kvíz

Ukážka s piatimi otázkami. Výsledky ukážky sa vám nezarátajú do štatistiky.

Vyskúšať
Hľadajte pokoj s každým človekom i posvätnosť, bez ktorej nikto neuvidí Pána!

Žid 12/14