logo

Osoba, ktorá hreší, zomrie! Ez 18/4c

štatistika Prihláste sa na svoj účet

Zabudli ste heslo?

Registrujte si nový účet.

Počet používateľov: 79

kviz Alebo si vyskúšajte kvíz

Ukážka s piatimi otázkami. Výsledky ukážky sa vám nezarátajú do štatistiky.

Vyskúšať
Aké vzácne sú kroky tých, čo ako evanjelium zvestujú [pokoj a] dobré veci!

Rim 10/15b