logo

A napokon: všetci buďte jednej mysle, súcitní, milovníci bratstva, milosrdní, pokorní. 1 Pt 3/8

štatistika Prihláste sa na svoj účet

Zabudli ste heslo?

Registrujte si nový účet.

Počet používateľov: 79

kviz Alebo si vyskúšajte kvíz

Ukážka s piatimi otázkami. Výsledky ukážky sa vám nezarátajú do štatistiky.

Vyskúšať
Lebo Boh neuprednostňuje nikoho.

Rim 2/11